LISNE VAŠI – Aphididae (red Homoptera, fam. Aphididae)

Sitni,  nežni insekti,  veličine 1, 5 – 5 mm.  Različito su obojeni (zeleno,  žuto,  crveno,  smeđe) .  Postoje generacije bez krila i generacije sa dva para opnastih krila dužih od tela.
vasiLisne vaši su rasprostranjene svuda,  ali je njihova brojnost manja na većim nadmorskim visinama.  Nanose direktne štete ishranom na lišću,  koje uglavnom nisu velike, kao i indirektne,  prenošenjem virusa,  čime mogu upropastiti proizvodnju semenskih useva.
Lisne vaši prezimljavaju u stadijumu jaja na grmovima i drveću.  U proleće,  zavisno od temperatura, iz zimskih jaja počinje eklozija vaši osnivačica,  koje partenogenetski i viviparno rađaju prve kolonije beskrilnih vašiju. Posle nekoliko beskrilnih generacija,  dolazi do pojave krilate generacije,  koja leti na letnje domaćine. Pogoduje im toplo i suvo vreme, no ne pretoplo,  a jake kiše deluju nepoviljno na njihov razvoj kao i ekstremna suša.
Značajnija vrsta je: Macrosiphum rosae (zelena ružina vaš),   Brachycaudus helichrysi (šljivina ili hrizantemina vaš) .  Napadaju isključivo nežne biljne delove,  uglavnom cvetni pupoljak,  cvetnu dršku i sasvim mlado lišće.  Štetu pričinjavaju sisanjem sokova,  usled čega se cvetni pupoljci deformišu i ostaju zatvoreni dok se cvetne drške savijaju a listovi deformišu i požute.  Lisna vaš izlučuje izmet u vidu slatke lepljive tečnosti na koju se naseljavaju mnoge gljive i izazivaju pojavu čađavosti.

Tabela 11. Insekticidi koji se primenjuju za suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae spp.) na ukrasnom šiblju

 

Aktivna materija (hemijska grupa) Preparat

Količina primene Vreme primene Radna karenca (dani) Napomena
malation (organofosfati) Insektin 1, 5 – 2, 5 l/ha na početku formiranja prvih kolonije

2

preparate na bazi malationa treba primenjivati samo u onim rejonima u kojima nije razvijena njihova rezistentnost na malation; MBT: 1
Malation E – 50
Etiol – tečni
dihlorvos (organofosfati) Dihin 10 – 15 ml/100 m² tretiranje na početku obrazovanja prve kolonije  

 

1

nesme se primenjivati na temperaturi nižoj od      15 °C; MBT: nije ograničen

*MBT – Maksimalan broj tretiranja

 

 

 

Tabela 12. Insekticidi za suzbijanje ružine lisne vaši (Macrosiphum rosae)

 

Aktivna materija (hemijska grupa) Preparat

Koncentracija primene (%) Vreme primene Karenca / radna karenca (dani) Napomena
oksidemeton – metil

(organofosfati)

Metasyatox  EC-250 0, 1 tretirati na početku obrazovanja kolonije do 21 dan pre sečenja pupoljaka 21 / 3 MBT: 1
dihlorvos Difos E-50 10-15 ml 10 m tretiranjem prostora iznad biljaka finim zamagljivanjem  

MBT: 2

 

Dihin

*MBT – Maksimalan broj tretiranja

 

This entry was posted in Bolesti cveća, Insekticidi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>